Prawn Sashimi (cooked)

Out of stock

400.00

Scrumptious cooked prawn tail.

Out of stock

SKU: NV-PR-SH Categories: , ,